dr inż. Remigiusz Mruk

Dyscypliny KBN: Technika Rolnicza
Specjalności: Inżynieria Rolnicza
Stopień naukowy: Doktor

Zainteresowania naukowe:
Diagnostyka techniczna maszyn z wykorzystaniem komputerowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych;
Modelowanie, symulacja oraz optymalizacja procesów roboczych w obiektach technicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
Zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu, symulacji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolniczych;
Badania procesów roboczych w silnikach spalinowych; Badania procesów spalania produktów pochodzenia biologicznego;
Wykorzystanie systemów informatycznych umożliwiających pozyskiwanie, przetwarzanie, prezentację oraz sterowanie systemów badawczych;
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w systemach wspomagających pracę zespołową 

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |